Energiantuotanto > Ydinvoima, säteily Ydinvoiman riskit.

Rakentajat kertovat Olkiluodon ongelmista

(1/1)

MacGroowe:
Helsingin Sanomat 31.1.2010 11:15

"On käsittämätöntä mitä se hullu [esimies] puheli. Hänen kanssaan oli mahdotonta työskennellä, mutta hän oli vastuussa reaktorin rakentamisesta", Olkiluodon ydivoimalan puolalainen rakentaja Zbigniew Mulczynski kertoo esimiehestään ranskalaisessa Bouygues-rakennusyhtiössä.

Olkiluoto 3:sta, Suomen viidettä ydinvoimalaa, rakennetaan nyt kuudetta vuotta. Ranskalaisen Arevan johdolla rakennettavan voimalan piti jyllätä uraanista sähköä suomalaisille jo 2009.

Nyt puhutaan varovasti vuoden 2012 lopusta. Voi se lipsahtaa siitäkin.

Työmaalta on jo aiemmin tihkunut koottuja selityksiä aikataulun pettämiseen: Oli paperisotaa viranomaisten kanssa. Areva kuulemma aloitti rakennustyöt ilman tarpeeksi yksityiskohtaisia rakennuspiirustuksia. On liian mutkikkaita alihankintaketjuja ja harvinaisen haasteellisia työtehtäviä.

"Jotkut sanovat jo, että kuudes ydinvoimala valmistuu ennen viidettä", vinoilee Rakennusliiton toinen puheenjohtaja Kyösti Suokas.

Kun kyse on ydinvoimalasta, aukoton turvallisuus on ykkösasia. Areva ja voimalan tilaaja Teollisuuden Voima (TVO) ovat saaneet työn laadusta ja työn organisoinnista lukuisia huomautuksia Säteilyturvakeskukselta (STUK). Viimeksi lokakuussa 2009.

Mutta mitä työn laadusta sanovat Olkiluodon duunarit? Hehän sen ydinvoimalan rakentavat.

Helsingin Sanomat sai käyttöönsä puolalaisen toimittajan Greenpeacelle tekemät haastattelut viiden puolalaisen Olkiluoto 3 -ydinvoimalan rakennusmiehen kanssa.

Haastattelut tehtiin Puolassa. Kaksi miehistä kertoo asioista nimellään, kolme nimettöminä.

Haastattelujen perusteella Olkiluodossa on paikoin peitelty muutakin kuin totuutta.

"[Rakennusyhtiö] Bouyguesin tarkastajat antoivat käskyn, että rakenteen selvät viat täytyy peittää [betonilla]", yksi puolalaisista kertoi. "Jos oli isoja virheitä, he [tarkastajat] huomasivat ne, mutta nämä pienemmät. . .  Ne saivat olla."

TVO:n Olkiluoto 3 -projektijohtaja Jouni Silvennoinen kuulee väitteen ensimmäistä kertaa. "Tuntuu aika kovalta väitteeltä. Kyllähän ne tarkastukset on mitoitettu niin, että viat huomataan. Betoniraudoitukset tarkastetaan raudoitustyön aikana ja vielä ennen kuin valu kaadetaan."

Puolalaiset sanovat reaktorirakennuksen tukirakenteiden hitsauksen jääneen kiireessä toisinaan keskeneräiseksi. "Betonia tuli rekka rekan jälkeen. Ja me kaadoimme sitä. Jopa silloin, kun tukirakenne ei ollut valmis. Betonia oli kaadettava, koska se odotti", sanoo rakentaja Andrzej Miciak.

Puolalaisten mukaan rakennustöitä on tehty myös ilman rakennuspiirustuksia.

Milloin STUK on viimeksi huomauttanut työmaan ongelmista, johtaja Petteri Tiippana?

"Viime lokakuussa totesimme, ettei putkistojen hitsaustyö ollut aivan hallinnassa", Tiippana sanoo. "Hitsauksen ongelmiin on varmaankin monia syitä. Sitä tehdään ensinnäkin hyvin paljon. Sitä tekevät eri alihankkijat, ja ydinvoimalan hitsauksessa ja sen valvonnassa on paljon vaatimuksia, jotka tulee tuntea."

Onko alihankkijoissa ollut suuria laatueroja?

"On joitakin jouduttu seuraamaan tarkemmin."

Olkiluodon työmaa on kirjava kuin Moskovan suuri sirkus. Työläisiä on ollut yli 4 000, lähes 60 eri maasta, ja he ovat pääosin ulkomaalaisten vuokratyöfirmojen välittämiä. Puolalaisia on ollut peräti 1 200.

Kielimuurit ovat olleet korkeat. Puolalaiset haukkuvat erityisesti ranskalaisen Bouguyes-yhtiön portugalilaisia esimiehiä. Puolalaiset pitävät heitä ammatillisesti kelvottomina, jopa kirjoitustaidottomina.

"Siellä oli yksi [keskiportaan] esimies, joka ei osannut kirjoittaa", sanoo yksi puolalaisista. "Asia selvisi minulle, kun yhdeltä työmieheltä oli varastettu työhaalarit. Normaalisti esimies kirjoittaa lapun, jossa työmies saa varastolta uudet haalarit, mutta tämä ei osannut kirjoittaa sitä. Seurasin, kun hän alkoi kirjoittaa sitä kuin ekaluokkalainen. Hän tutki sarakkeita ja asetteli niihin kirjaimia huolellisesti."

Puolalaisen mukaan esimies katosi konttorista saamatta lomaketta aikaiseksi.

Puolalaisilla on selityskin sille, miksi Olkiluodossa on surkeaa työvoimaa.

Eivät Itä- ja Etelä-Euroopan pätevimmät esimiehet ja rakentajat tule Suomeen vierastyöläisiksi. Tänne saapuu se rakennustyömaiden vilttiketju, joka ei löydä työtä lähempää kotiaan.

"He [portugalilaiset] puhuivat vain äidinkieltään ja osasivat työstä vain perusasiat", sanoi yksi puolalaisista. "Se on liian iso työmaa ja liian iso sotku."

Onko kielimuuri totta, STUKin Petteri Tiippana?

"Kyllä tämä asia [valitukset portugalilaisista esimiehistä ja kielimuurista] tuli esiin syksyn 2008 selvityksessä", Tiippana sanoo. "On selvästi haaste varmistaa, että viestit menevät työntekijöille ja työntekijöiltä esimiehille. Nousi esiin, että jotkut työntekijät eivät pysty kielimuurin takia kertomaan esimerkiksi turvallisuushuoliaan suoraan esimiehilleen."

TVO:n projektijohtaja Silvennoinen myöntää, että "tämmöisestä on puhuttu", mutta pitää väitteitä liioiteltuina.

"Eihän työnantajalla voi olla motivaatiota palkata sellaista tyyppiä, joka ei ymmärrä, mitä pitää tehdä", Silvennoinen sanoo. "Kaikilla työmaan esimiehillä on vaatimuksena englannin kielen taito."

Valehtelivatko puolalaiset siis, kun he kertoivat portugalilaista ummikkoesimiehistä?

"Jos joku tuolla tavalla sanoo, ei minulla ole syytä sitä epäillä", Silvennoinen sanoo. "Sitten siellä on täytynyt olla joku muu tapa [kuin yhteinen kieli] hoitaa asia."

Alun perin voimalan piti maksaa noin kolme miljardia euroa. Nyt arvioidaan, että sotkujen takia loppuhinta on vähintään 4,5 miljardia euroa – todennäköisesti enemmän.

Ja kustannuksiin on laskettava se, että tilaajalta TVO:lta jää saamatta ainakin kolmen vuoden ydinvoimatuotanto vuosilta 2009–2012.

Kumpi ottaa taloudellisesti takkiinsa työmaan viivästymisestä, TVO vai Areva?

"Siitä on meidän ja Arevan kanssa erimielisyys, joka on nyt välimiesmenettelyssä. Laitostoimitussopimus on kiinteähintainen sopimus, ja me pidämme siitä kiinni", Silvennoinen sanoo.

Takkiinsa väittää saaneensa moni rakentajakin.

Syyskuussa 2008 puolalaiset uhkasivat lakolla irlantilaisyhtiö Rimeciä. Firma siirsi kesken Olkiluoto-projektin paperinsa Kyprokselle.

Rimec oli väitetysti pidättänyt yli kolmanneksen työntekijöidensä palkasta, mutta ei selvittänyt, mihin rahat menevät.

Epäselvyyksiä oli myös lomapalkoissa, sairausvakuutuksissa ja terveydenhuollossa.

Rakennusliiton Kyösti Suokkaan mukaan puolalaiset olisivat halunneet Rimecin ulos työmaalta. Lakko peruuntui, kun asioista päästiin sopuun.

Puolalaiset eivät silti olleet tyytyväisiä. Heidän mukaansa Rimec velotti rakentajista itselleen 24 euroa tunti ja maksoi työläiselle vain kahdeksan euroa tunti.

"Enää Rimecin kanssa ei ole ollut ongelmia", Suokas sanoo. "Kävimme kaikkien noin kahdensadan Rimecin työntekijän palkkalistat läpi."

Ne kuulemma vastasivat Suomen alimmaispalkkavaatimuksia.

Muuta hyvää sanottavaa Suokkaalla ei työmaasta sitten olekaan.

"Se on sellainen rytöpesä. Siellä olisi todella paljon perattavaa. Koko ajan on jotain häsläkkää, kun tuhansia työntekijöitä tulee ulkomaalaisten vuokratyöfirmojen kautta. On esimerkiksi jäänyt erään aliurakoitsijan palkkoja maksamatta."

Jo virkansa puolesta Suokasta pännii suomalaisten rakentajien pieni osuus Olkiluodossa.

"Olkiluoto on ollut meille täydellinen pettymys. Siellä on ollut alle sata suomalaista rakentajaa. Meidän asiantuntijoiden näkemys on se, että tänne on kärrätty ulkomailta hirveän paljon halpatyövoimaa tekemään tehotonta työtä", Suokas sanoo.

Vastoinkäymiset eivät ole lannistaneet TVO:ta. Se suunnittelee jo seuraavaa ydinvoimalaa, Olkiluoto 4:ää.

Totta kai takaiskut ovat yllättäneet TVO:nkin, mutta paljon on kuuden vuoden aikana myös opittu.

"Yksittäistapauksien käsittely mediassa saattaa antaa hieman väärän kuvan työmaasta", TVO:n Silvennoinen sanoo.

Niin ne Olkiluoto 3:n yksittäistapaukset? Lokakuussa 2009 STUK huomautti siitä, että jäähdytysjärjestelmän putkien hitsauksessa ja valvonnassa ei ole noudatettu sääntöjä. Toukokuussa 2009 se vaati pääkiertoputkien hitsauksen keskeyttämistä ja selvitystä vioista. Heinäkuussa 2008 STUK totesi automaatiosuunnittelussa puutteita. Vuonna 2007 työmaalla oli valettava uudestaan pääkiertoputkistot. Vuonna 2006 STUK löysi huokoisuutta betonista, jolla oli valettu reaktorirakennuksen pohjaa. Sen lisäksi STUK on vaatinut lisäselvityksiä muun muassa rakennuspiirustusten puuttumisesta ja kielimuureista.

"Eri osapuolilla oli aluksi liiankin ruusuiset kuvitelmat siitä, että tämä olisi helppoa", STUKin johtaja Tiippana sanoo.

Keitä nämäsinisilmäiset osapuolet ovat?

"Laitostoimittajat, tilaaja Suomessa ja suuri yleisö."

Jouni Silvennoinen, oletteko TVO:lla olleet sinisilmäisiä? "En usko, että meidän puolelta on kuviteltu, että tämä olisi helppo projekti. Meillä on paljon henkilöitä, joilla on kokemusta aikaisempien voimaloiden rakentamisesta."

Entä ne puolalaiset rakentajat. Mikä maku heille jäi Olkiluodon työmaasta?

"Olen onnellinen, että lähdin sieltä, olen nyt kotona ja työskentelen rauhallisesti", puolalainen Zbigniew Mulczynski sanoi haastattelussa. "En koskaan palaisi sinne mistään hinnasta. Ihan totta. Raha ei ole tärkein asia. Stressi siellä oli uskomaton."

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Rakentajat+kertovat+Olkiluodon+ongelmista/1135252524882

TV:stä tuttu Arto:
-Mielenkintoinen ja yllättävän asiallista ydinvopimalaitosten salamaailman kritiikkiä. hämmentävää, ettei kaikkialla riehuvat NATO-sekokaluunaherrat ole jo täällä pamputtamassa pasin foorumia 2paskaksi!"

-Kuvaavaa tälleKIN uutisoinille oli, että kun tämä kirjoitettiin oli JO tiedossa, että OL-3 hanke menee YLE-tiedonannoin jo piiiitkälle 2013 kesään ja yli heittämällä!)))

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta