Haluatko mainostaa viheraho.info:Ssa ?
Ota yhteyttä mainostus@viheraho.com
Otan vastaan käytöstä poistuvia langattomia mikrofoneja ja korvamonitoreja. yhteydenOtot pasi@viheraho.com
Lisäksi suuri tarve UPS eli katkottomien powereiden isoista akuista
Teollisuudessa näitä käytettyjä vuoden pari ikäisi akkuja menee poistoon
Voin Noutaa useita kymmeniä kappaleita tarvittaessa
Joten jos tiedät mistä näitä voisi noutaa kerrothan siitä minulle. - Kiitos

Kirjoittaja Aihe: Oikeudessa on sitten käyty  (Luettu 5047 kertaa)

Viheraho

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 14525
  • Minä itte :)
    • Pasi Viherahon kotisivut - The homepage of Pasi Viheraho
Vs: Oikeudessa on sitten käyty
« Vastaus #7 : Joulukuu 17, 2019, 16:45:53 ip »
Tässä tuomiolauselma.Pitää vain ihmetellä miten tälläiseen on energiaa kun voisi tehdä jotain mielekästäkin Akaan Nyymi

Nyymi nro 1      050386-219W 

http://viheraho.com/forum/2019/HOVINPAATOS/148960%20petoksen%20yritys%20ym.pdf

2 (7)Syyttäjäon vastustanut Lindénin muutosvaatimuksia kohdissa 2, 3, 7 ja 10 –13 ja vaatinut valituksen hylkäämistä näiltä osin. Lindén on tunnustanuttehneensä teot kiusantekotarkoituksessa. Teot on siten tehtyvahingoittamistarkoituksessa tahallisesti. Lindénin on täytynyt ymmärtää, ettäteot aiheuttavat taloudellista ja muuta vahinkoa Viheraholle ja muilleVastauksetViheraho on katsonut, että kunnianloukkaukset ovat eri tekoja, koska ne ontehty eri ajankohtina ja niissä kussakin on esitetty eri valheellinen tieto.Vaadittu korvaus on kohtuullinen ja alittaa sanottujen suositusten mukaisenkorvauksen alarajan.Viherahoon vaatinut, että Lindénin katsotaan hänen syykseen kohdassa 18luetun yhden törkeän kunnianloukkauksen asemesta syyllistyneen syytteenkohdissa 14 – 18 vaaditun mukaisesti viiteen törkeään kunnianloukkaukseensekä että Lindén velvoitetaan suorittamaan hänelle kunkin teon aiheuttamanakärsimyskorvauksena 2.000 euroa eli yhteensä 10.000 euroa ja erikseenvainoamisesta aiheutuneen kärsimyksen korvauksena 1.500 euroa.VastavalitusMikäli korvausvaatimusta kärsimyksestä ei hylätä, Lindén on vaatinut, ettätuomittua korvausta alennetaan ja sovitellaan. Tuomittu 6.000 euron korvauson liian suuri. Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten mukainenkärsimyskorvaus vainoamisesta on 500 – 1.500 euroa ja kunnianloukkauksesta800 – 5.000 euroa. Teot eivät osoita sellaista moitittavuutta eikä Viheraholleaiheutunutta kärsimystä, että suositusten mukaisia enimmäismääriä olisiperusteltua käyttää korvausten määrittämisessä. Korvauksen sovittelu onperusteltua, koska Lindén ei ole kehitysvammansa johdosta ymmärtänyttekojensa seurauksia ja on toiminut hetken mielijohteesta sekä elää pieneneläketulonsa varassa kykenemättä palkkatyöhön.Lindén on vaatinut, että tuomittua rangaistusta lievennetään siinäkintapauksessa, että syyksilukemista ei muuteta miltään osin. Rangaistus on liianankara, kun otetaan huomioon hänen syyllisyytensä, tekojen vaikuttimena ollutpelkkä kiusanteko Viheraholle ilman vahingoittamistarkoitusta, tekojensuunnittelemattomuus ja se, että kehitysvammansa vuoksi hän ei ollutymmärtänyt tekojensa seurauksia.Kohdassa 19 Lindén on katsonut, että hänen syykseen luettu menettely ei täytävainoamisen tunnusmerkistöä. Hän ei ollut uhannut vahingoittaa Viherahonperhettä tai omaisuutta eikä ollut vaatinut Viheraholta suorituksia. Hän ei ollutmyöskään seurannut tai tarkkaillut Viherahoa. Käräjäoikeus on katsonutvainoamisen tapahtuneen 22.7.2017 – 8.3.2018 ja siten sisällyttänytvainoamiseen kaikki Lindénin syyksi kohdissa 1 – 18 luetut teot. Kohdassa 1hänen syykseen luetuista identiteettivarkauksista ensimmäinen on tapahtunut21.7.2017 ja seuraavat vasta noin puolen vuoden kuluttua kolmen viikonaikana 14.2. - 8.3.2018. Ensimmäistä identiteettivarkauden käsittämää tekoa eivoida pitää vainoamisena eikä se muodosta yhtenäistä kokonaisuuttamyöhempien tekojen kanssa.ei ole näyttänyt, kuinka suuren yleisön tietoon viestit ovat menneet, että tämäolisi joutunut halveksinnan kohteeksi tai että tälle olisi aiheutunut suurta taierityistä kärsimystä viestin johdosta. Teko ei ole ollut myöskäänkokonaisuutena arvostellen törkeä.
3 (7)Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ja lopputuloksenmuutoin, mutta katsoo, että Lindén ei ole syyllistynyt vainoamiseen, kun hänon kohdassa 1 hänen syykseen luetun mukaisesti 21.7.2017 tehnyt Viherahonhenkilötiedoilla tuotetilaukset Jimm's PC-Store Oy:stä. Nämä tilaukset ontehty lähes seitsemän kuukautta ennen kohdissa 2 – 13 Lindénin syyksiluettujen rikosten tekemistä. Tilauksella 21.7.2017 ei ole sellaista ajallistayhteyttä kohtien 2 – 13 tekoihin, että se muodostaisi yhtenäisenkokonaisuuden näiden kanssa. Sen sijaan Lindénin mainitusta yhtiöstä17.2.2018 Viherahon nimissä tekemä tilaus on ajallisessa yhteydessä Lindéninmenettelyyn syytekohdissa 2 – 13. Syyte vainoamisesta on hylättävä siltä osinkuin se perustuu 21.7.2017 tehtyyn tilaukseen. Lindénin syyksi jää siten 14.2. -8.3.2018 tehty vainoaminen.Syyksilukeminen kohdassa 19Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ja lopputuloksen.Viherahon ja Lindénin valituksissaan esittämät seikat eivät anna aihettaratkaisun muuttamiseen.Syyksilukeminen kohdissa 14 – 18Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ja lopputuloksen.Lindénin valituksessa esitetyt seikat eivät anna aihetta ratkaisunmuuttamiseen.Kohdat 2, 3, 7 ja 10 – 13PerustelutHovioikeuden ratkaisuLindénon vastustanut Viherahon muutosvaatimuksia ja vaatinut niidenhylkäämistä. Käräjäoikeus on päätynyt oikeaan ratkaisuun katsoessaankunnianloukkaukset yhdeksi teoksi sekä tuomitessaan tästä teosta javainoamisesta yhteisen kärsimyskorvauksen. Korvauksen korottamisen ei oleperusteita.Viherahoon vastustanut Lindénin muutosvaatimuksia ja vaatinut niidenhylkäämistä. Lindénin on täytynyt ymmärtää, että petosten yrityksetaiheuttavat vahinkoa Viheraholle ja muille asianomistajille. Koska teot ovatolleet ilmeisen suunnitelmallisia, ne eivät ole olleet lieviä.Kunnianloukkaukset ovat olleet sen laatuisia, että ne ovat jääneet ihmistenmieleen, eikä niitä ole ollut mahdollista oikaista kunnolla. Loukkaukset ovatsaattaneet Viherahon erityisen halveksittavaan valoon. Koska ne on esitettyjulkisella keskustelupalstalla, ne ovat tulleet päivittäin huomattavanlukijamäärän tietoon. Teot täyttävät törkeän kunnianloukkauksentunnusmerkistön.asianomistajille. Hän ei ole esittänyt selvitystä siitä, että hän ei olisiymmärtänyt tekojensa seurauksia. Teoista on syntynyt taloudellisen vahingonvaara ja vahingon aiheutuminen on jäänyt toteutumatta Lindénistäjohtumattomista syistä. Teot eivät ole olleet vähäisiä. Aihetta tuomitunrangaistuksen muuttamiseen ei ole.
4 (7)Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan vahingonkorvaustavoidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksiNäillä lisäyksillä hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisunperusteluineen yhteisen korvauksen tuomitsemisesta kunnianloukkauksesta javainoamisesta sekä korvauksen tuomitusta määrästä. Viherahon ja Lindéninesittämät seikat eivät anna aihetta muuttaa käräjäoikeuden harkitsemaa 6.000euron suuruista täyden korvauksen määrää.Sanottujen suositusten kohdan III.2.5 mukaan vainoamisrikoksissa tuomitutkärsimyskorvaukset ovat olleet 500 – 1.500 euroa. Keskimääräinen korvaus onollut noin 800 euroa. Hovioikeus pitää kohtuullisena korvauksena tässätapauksessa 1.000 euroa.Lindén on hovioikeuden edellä kohdassa 19 toteamalla tavalla syyllistynytViherahon vainoamiseen ajalla 14.2. - 8.3.2018. Vainoaminen on toteutettuusealla tavalla nimenomaan kiusantekotarkoituksessa. Myös vainoaminen onaiheuttanut Viheraholle vainoamisrikoksena kohtalaisesti kärsimystä, vaikkatekoaika on ollut vain vajaa kuukausi.Hovioikeus pitää Lindénin syyksi luetun törkeän kunnianloukkauksenkäsittämiä kirjoituksia sisällöltään, uskottavuudeltaan, saamaltaanjulkisuudelta ja Viheraholle aiheuttamaltaan kärsimykseltä sellaisina, ettäkohtuullinen korvaus kärsimyksestä on 5.000 euroa.Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten kohdan III.3.1.3 mukaankunnianloukkausrikoksissa tuomitut kärsimyskorvaukset ovat olleet 1.500 –5.000 euroa, kun on esitetty valheellinen tieto tai vihjaus tai halvennettu toistamuulla tavoin siten, että se tulee tai on omiaan tulemaan laajan henkilöpiirintietoon. Kunnianloukkausrikoksista tuomittu keskimääräinen korvauskärsimyksestä on noin 700 euroa.Kirjoitukset ovat olleet hyvin laajan henkilöpiirin saatavilla. Vaikkakirjoitukset ovat olleet perättömiä vaarailmoituksia, useat ovat pitäneetuhkauksia siinä määrin uskottavina, että niiden johdosta on otettu yhteysViherahoon. Viheraho on henkilöitynyt niiden tekijäksi. Uhkaukset ovat olleetsisällöltään sellaisia, että ne ovat olleet omiaan aiheuttamaan pelkoa jahämmennystä sekä halveksuntaa Viherahoa kohtaan. Kirjoitukset ovataiheuttaneet Viheraholle ja hänen perheelleen suurta kärsimystä.Kuten käräjäoikeuden tuomion kohdassa 14 Lindénin syyksi lukeman törkeänkunnianloukkauksen perusteluissa todetaan, Lindén on 22.2. - 7.3.2018lähettänyt Ylilauta.org -verkkosivustolle, johon voi ilman rekisteröitymistä janimimerkkiä kirjoittaa, kohdissa 4 – 6 sekä 8 ja 9 selostetut Viherahon nimissälaaditut uhkaukset, joista kaksi on kohdistettu eduskuntaan ja kolme erikouluihin vahingoittamistarkoituksessa. Kirjoituksista yhdessä on uhattutappaa kansanedustaja ja kolmessa lukuisa määrä koulujen oppilaita.KärsimyskorvausHovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden rangaistusta ja sen perusteluja koskevanratkaisun. Lindénin esittämät seikat eivät anna aihetta rangaistuksenmuuttamiseen siitä huolimatta, että syyte vainoamisesta on osittain hylättyedellä selostetun mukaisesti.Rangaistus
5 (7)Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.TuomiolauselmaLindén asian pääosin hävinneenä on velvollinen korvaamaan puolet Mattilallevaltion varoista maksettavasta palkkiosta.Hovioikeus hyväksyyvaratuomari Ismo Mattilan ja oikeustieteen maisteriJenna Järnstedtin laskut.Oikeudenkäynnin kustannuksetNäillä perusteilla hovioikeus hylkää Lindénin vaatimukset korvauksenalentamisesta ja sovittelusta.Asiassa ei ole esitetty myöskään Lindénin henkilökohtaisista ominaisuuksistaselvitystä, jonka perusteella korvausta olisi perusteltua sovitella sanotun 3 §:nnojalla.Korvauksen tuomitsemisen perusteena on tahallisilla rikoksilla, törkeälläkunnianloukkauksella ja vainoamisella aiheutetut kärsimykset. Asiassa ei oleesitetty sellaisia edellä sanotussa 2 momentissa mainittuja syitä, joita voitaisiinpitää erityisinä korvauksen alentamisen perusteina.jaamielinen tai sieluntoiminnaltaanSaman luvun 3 §:n mukaan mielisairas, vahäiriintynyt on velvollinen korvaamaan aiheuttamastaan vahingosta määrän,joka hänen tilaansa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineenvarallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.Tilapäistä sieluntoiminnan häiriötä, johon vahingon aiheuttaja on saattanutitsensä, ei kuitenkaan yksin ole pidettävä korvausvelvollisuutta vähentävänäperusteena.ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot jamuut olosuhteet. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on kuitenkin täysikorvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaakorvausta.
6 (7)Valtion varoista maksetaan varatuomari Ismo Mattilalle palkkioksi PasiViherahon avustamisesta hovioikeudessa 770 euroa ja arvonlisäveron määrä184,80 euroa eli yhteensä 954,80 euroa, mistä määrästä Lindén velvoitetaankorvaamaan takaisin valtiolle 477,40 euroa. Korvaukselle on maksettavakorkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä alkaen, kunkuukausi on kulunut hovioikeuden ratkaisun antamispäivästä.Valtion varoista maksetaan oikeustieteen maisteri Jenna Järnstedtillepalkkioksi Lindénin avustamisesta hovioikeudessa 770 euroa ja arvonlisäveronmäärä 184,80 euroa eli yhteensä 954,80 euroa.Oikeudenkäyntiä hovioikeudessa koskevat lausunnotMuilta osin käräjäoikeuden tuomion lopputulos jää voimaan.Rikoslaki 25 luku 7a §Tekoaikaa muutettu19. Vainoaminen 14.02.2018 - 08.03.2018Syyksi luettu rikosMuutos käräjäoikeuden tuomioonAntti Kalevi Lindén 050386-219WVastaajaR 19/73708.11.2019Asianumero19/148960TuomiolauselmaItä-Suomen hovioikeus
7 (7)MuutoksenhakuMuutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudeltavalittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotkailmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen javalituksen tekemiseen päättyy 07.01.2020.Asian ovat ratkaisseet:Presidentti Pertti NieminenHovioikeudenneuvos Lasse TamminenHovioikeudenneuvos Hanna ParonenRatkaisu on yksimielinen.
1 (19)Rikoslaki 36 luku 1 § 35590/R/0010048/183. Petoksen yritysAntti Linden on Pasi Viherahoa ja SOK-Yhtymää vahingoittaakseen PasiViherahona esiintyen yrittänyt erehdyttää SOK-Yhtymän henkilökuntaainternetin välityksellä tekemällään hotellihuoneen varauksella. Erehdyttäminenon tapahtunut siten, että Linden on salannut oikean henkilöllisyytensä sekäsen, että hänellä ei ole ollut aikomustakaan käyttää varausta eli viettää yötähotellissa ja maksaa siitä. Näin menetellessään Linden on aiheuttanutSOK-Yhtymälle hotelliyön hintaa vastaavan taloudellisen vahingon vaaran.Petos on jäänyt yritykseksi, koska SOK-Yhtymä on automaattisesti perunutvarauksen.14.02.2018 LahtiRikoslaki 5 luku 1 §Rikoslaki 36 luku 1 § 35590/R/0010048/182. Petoksen yritysAntti Linden on erehdyttääkseen kolmansia osapuolta oikeudettomastikäyttänyt Pasi Viherahon henkilötietoja tilaamalla Jimm's PC-Store Oy:stätuotteita Viherahon nimissä sekä syytekohdissa 2-13 kerrotuin tavoin ja sitenaiheuttanut Viheraholle vähäistä suurempaa haittaa.21.07.2017 - 08.03.2018 LahtiRikoslaki 38 luku 9a § 15590/R/0010737/181. IdentiteettivarkausSyyttäjän rangaistusvaatimukset04.03.2019VireillePetoksen yritysAsiaPasi Antero ViherahoVattenfall OySok-Yhtymä Matkailu- ja RavitsemusSavon Voima OyjRiihimäen kaupunki Karan KouluMäntsälän kunta Myllymäen KouluLahden kaupunkiEduskunta TurvallisuusosastoAsianomistajatAntti Kalevi LindénVastaajaKihlakunnansyyttäjä Susanne SchavoronkoffSyyttäjäKäräjätuomari Anu VälimäkiPuheenjohtajaAsianumeroR 19/41222.05.2019Annettu kansliassaOs. 219/123289TuomioPäijät-Hämeen käräjäoikeus
2 (19)5590/R/0010402/187. Petoksen yritysAntti Linden on tehnyt perättömän ilmoituksen hädästä tai vaarasta laittamallaYlilauta.org-verkkosivustoon Pasi Viherahon nimissä viestin: "tänään menenklo 13:30 rynnäkkökiväärin kanssa Lahden Kärpäsen koululle. Ja ammunsiellä 40 oppilasta ja lopuksi sytytän koulun käytävän tuleen". Lindeninmenettely on ollut omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen sekäpakokauhua.05.03.2018 LahtiRikoslaki 34 luku 10 §5590/R/0013122/186. Perätön vaarailmoitusAntti Linden on tehnyt perättömän ilmoituksen hädästä tai vaarasta laittamallaYlilauta.org-verkkosivustoon Pasi Viherahon nimissä viestin: "Perjantainamenen klo 14:00 rynnäkkökiväärin kanssa Helsinkiin Eduskuntatalolle ja aionampua siellä Kansanedustajan". Lindenin menettely on ollut omiaanaiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen sekä pakokauhua.05.03.2018 LahtiRikoslaki 34 luku 10 §5590/R/0013119/185. Perätön vaarailmoitusAntti Linden on tehnyt perättömän ilmoituksen hädästä tai vaarasta laittamallaYlilauta.org-verkkosivustoon Pasi Viherahon nimissä viestin: "Huomennamenen käymään Helsingissä ja menen ammuskelemaan eduskuntatalollehaulikolla. Ja lopuksi räjäytän eduskuntatalon taivaan tuuliin". Lindeninmenettely on ollut omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen sekäpakokauhua.Ylilauta.org-verkkosivusto on anonyymi keskustelufoorumi, joka ei vaadirekisteröitymistä eikä nimimerkkiä. Ylilaudalla on sen oman ilmoituksenmukaan yli 3,5 miljoonaa kuukausittaista kävijää.22.02.2018 LahtiRikoslaki 34 luku 10 §5590/R/0013119/184. Perätön vaarailmoitusAntti Linden on Pasi Viherahoa ja SOK-Yhtymää vahingoittaakseen PasiViherahona esiintyen yrittänyt erehdyttää SOK-Yhtymän henkilökuntaainternetin välityksellä tekemällään hotellihuoneen varauksella. Erehdyttäminenon tapahtunut siten, että Linden on salannut oikean henkilöllisyytensä sekäsen, että hänellä ei ole ollut aikomustakaan käyttää varausta eli yöpyähotellissa eikä maksaa siitä. Näin menetellessään Linden on aiheuttanutSOK-Yhtymälle hotelliyön hintaa vastaavan taloudellisen vahingon vaaran.Petos on jäänyt yritykseksi, koska SOK-Yhtymä on automaattisesti perunutvarauksen.17.02.2018 LahtiRikoslaki 5 luku 1 §
3 (19)Antti Linden on Pasi Viherahoa ja Vattenfall Oy:tä vahingoittaakseen PasiViherahona esiintyen yrittänyt erehdyttää Vattenfall Oy:n henkilökuntaainternetin välityksellä tekemällään sähkösopimuksella. Erehdyttäminen ontapahtunut siten, että Linden on salannut oikean henkilöllisyytensä sekä sen,että hänellä ei ole ollut aikomustakaan maksaa sähkösopimuksesta johtuviakuluja. Näin menetellessään Linden on aiheuttanut Vattenfall Oy:lletaloudellisen vahingon vaaran. Teko on jäänyt yritykseksi Vattenfall Oy:nperuttua sopimuksen.07.03.2018 LahtiRikoslaki 5 luku 1 §Rikoslaki 36 luku 1 § 35590/R/0010402/1810. Petoksen yritysAntti Linden on tehnyt perättömän ilmoituksen hädästä tai vaarasta laittamallaYlilauta.org-verkkosivustoon Pasi Viherahon nimissä viestin: "lähdenhuomenna aamulla Riihimäelle rynnäkkökiväärin kanssa Karankan koululleklo 10:ksi. Ja meinaan tappaa siellä vähän reilu 100 oppilastarynnäkkökiväärillä niin että veri lentää ympäriinsä!!! Niin että huomenna onsitten Riihimäen Karankan koululla aamulla klo 10 kunnon verilöyly".Lindenin menettely on ollut omiaan aiheuttamaan pelastus- taiturvallisuustoimen sekä pakokauhua.07.03.2018 LahtiRikoslaki 34 luku 10 §5590/R/0010505/189. Perätön vaarailmoitusAntti Linden on tehnyt perättömän ilmoituksen hädästä tai vaarasta laittamallaYlilauta.org-verkkosivustoon Pasi Viherahon nimissä viestin: "lähdenhuomenna aamulla klo 9:30 rynnäkkökiväärin kanssa Mäntsälään Myllymäenkoululle! Jossa aion tappaa rynnäkkökiväärillä ainakin 80 oppilasta niin ettäveri roiskuu". Lindenin menettely on ollut omiaan aiheuttamaan pelastus- taiturvallisuustoimen sekä pakokauhua.06.03.2018 LahtiRikoslaki 34 luku 10 §5590/R/0010505/188. Perätön vaarailmoitusAntti Linden on Pasi Viherahoa ja Vattenfall Oy:tä vahingoittaakseen PasiViherahona esiintyen yrittänyt erehdyttää Vattenfall Oy:n henkilökuntaainternetin välityksellä tekemällään sähkösopimuksella. Erehdyttäminen ontapahtunut siten, että Linden on salannut oikean henkilöllisyytensä sekä sen,että hänellä ei ole ollut aikomustakaan maksaa sähkösopimuksesta johtuviakuluja. Näin menetellessään Linden on aiheuttanut Vattenfall Oy:lletaloudellisen vahingon vaaran. Teko on jäänyt yritykseksi Vattenfall Oy:nperuttua sopimuksen.06.03.2018 LahtiRikoslaki 5 luku 1 §Rikoslaki 36 luku 1 § 3
4 (19)Laki rikosuhrimaksustaLinden on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80 euroa.Rikosuhrimaksu syytekohdassa 4Syyttäjän muu vaatimusAntti Linden on Pasi Viherahoa ja Vattenfall Oy:tä vahingoittaakseen PasiViherahona esiintyen yrittänyt erehdyttää Vattenfall Oy:n henkilökuntaainternetin välityksellä tekemällään sähkösopimuksella. Erehdyttäminen ontapahtunut siten, että Linden on salannut oikean henkilöllisyytensä sekä sen,että hänellä ei ole ollut aikomustakaan maksaa sähkösopimuksesta johtuviakuluja. Näin menetellessään Linden on aiheuttanut Vattenfall Oy:lletaloudellisen vahingon vaaran. Teko on jäänyt yritykseksi Vattenfall Oy:nperuttua sopimuksen.08.03.2018 LahtiRikoslaki 5 luku 1 §Rikoslaki 36 luku 1 § 35590/R/0010402/1813. Petoksen yritysAntti Linden on Pasi Viherahoa ja Vattenfall Oy:tä vahingoittaakseen PasiViherahona esiintyen yrittänyt erehdyttää Vattenfall Oy:n henkilökuntaainternetin välityksellä tekemällään sähkösopimuksella. Erehdyttäminen ontapahtunut siten, että Linden on salannut oikean henkilöllisyytensä sekä sen,että hänellä ei ole ollut aikomustakaan maksaa sähkösopimuksesta johtuviakuluja. Näin menetellessään Linden on aiheuttanut Vattenfall Oy:lletaloudellisen vahingon vaaran. Teko on jäänyt yritykseksi Vattenfall Oy:nperuttua sopimuksen.08.03.2018 LahtiRikoslaki 5 luku 1 §Rikoslaki 36 luku 1 § 35590/R/0010402/1812. Petoksen yritysAntti Linden on Pasi Viherahoa ja Savon Voima Oyj:tä vahingoittaakseen PasiViherahona esiintyen yrittänyt erehdyttää Savon Voima Oyj:n henkilökuntaainternetin välityksellä tekemällään sähkösopimuksella. Erehdyttäminen ontapahtunut siten, että Linden on salannut oikean henkilöllisyytensä sekä sen,että hänellä ei ole ollut aikomustakaan maksaa sähkösopimuksesta johtuviakuluja. Näin menetellessään Linden on aiheuttanut Savon Voima Oyj:lletaloudellisen vahingon vaaran. Teko on jäänyt yritykseksi, kun sopimus onperuttu.07.03.2018 LahtiRikoslaki 5 luku 1 §Rikoslaki 36 luku 1 § 35590/R/0010404/1811. Petoksen yritys
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 16, 2021, 09:18:21 ap kirjoittanut Viheraho »
Viina lahjoitukset Bitcoineina tänne :

1J4gaTHuHWqDxacq4HojEcLagiJWLJ5D8X